ใครที่ใช้โน๊ตบุคบริษัทอยู่ แล้วอยากจะลงโปรแกรมส่วนตัวแล้วทำไม่ได้เพราะโดนล็อคไว้ มาทางนี้มีคำตอบครับ ได้มาจากเว็บของคนเยอรมัน สิ่งที่เราจะทำนี่คือการขออาศัยฮาร์ดแวร์ของคอมบริษัท ร่วมกับฮาร์ดดิส USB ของเรา เพื่อทำให้มันกลายเป็นคอมที่มีวินโดว์ของเราจริงๆ อย่างที่เห็นในรูปว่าถึงจะถอดฮาร์ดดิสของบริษัท ก็ยังเปิดวินโดว์เราได้ (ไม่ถอดก็ใช้ได้อยู่แล้ว) การทำนี้จะไม่กระเทือนอะไรๆ ของบริษัทเลย ถอดง่ายใช้คล่อง อยากจะได้วินโดว์เรา ก็แค่เสียบ USB ที่ลงไว้แล้วรีบูทใหม่ พอบูทเสร็จก็ได้วินโดว์เรา พอเลิกใช้ก็ Shutdown ดึง USB ออกแล้วบูทกลับเป็นคอมบริษัทเหมือนเดิม ตอนที่เราเสียบฮาร์ดดิสก็จะเห็นของเราเป็น C: และของบริษัทเป็น D: หรือ E: ทำให้เวลาลงโปรแกรมใน C: ก็ไม่ทำให้ไฟล์บริษัทเสี่ยหายแต่อย่างใด ขั้นตอนเป็นอย่างไร ตามมาดูนี่เลยครับ (ขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะโอนมาจากที่ผมเขียนไว้ปี 2008 ตอนนั้นใช้ภาษาอังกฤษเพราะเว็บเดิมๆ เค้าเขียนไว้เป็นอังกฤษครับ เลยไม่อยากจะแปลเดี๋ยวจะผิดเอา)
There are 10 Steps to create personal Windows XP environement kept into External USB HDD. The benefit of this technic is, you can have your own REAL Windows System at cost 2500 Baht !!     

PD Remarks:     

 1. WORK! : Notebook HP C6510b with WD Passport Essential and WD Element (WD1200E1MS-00 with small strange Error), Install in 1st Partition (15-50 GBytes), QuickPC vol. 103 as XP Setup CD, NTFS normal formatted during XP setup, PowerISO as tool to create new Set up CD.  
 2. Be careful, Do Not Enable Pagingor Do Not set Virtual Memory.
  If use Quick PC v.103 as original set up CD, be careful to bring the “EZB” folder to the new CD during modify (The ISO file size is 702MB, some software such as PowerISO does not automatically bring the “EZB” folder to the new ISO image, please use “Action->Add Folder” ).  
 3. If can not found the DOSNET.INF, it still work. However, please carefully place the modified files to the original folder (QuickPC v.103 keep TXTSETUP.SIF in the “\BOOT”)  
 4. Error: After install HP drivers (one by one), they have some boot error DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL CODE 0x000000D1 (may be from unstable driver), occurs after windows logo going to disapper and change to full graphic. If see windows able to initial BLANK graphic screen, you will not have this error. Therefore, it is recommended to install as less as possible driver to Windowsto avoid this problem  (maybe only Graphic, Sound and Bluetooth are enough).  
 5. If have difficultly during boot, please remove other USB device such as mouse, etc and try to plug the External USB at the USB Port which used during install WinXP.  
 6. Tip: In case of using QuickPC v.103 as original set up file, the installation must firstly start with BIOS setting for Boot Piority from “CD-ROM” and follow text mode installation. Secondly, choose boot HDD after windows reboot and continue with graphic set up.  

Other Questions : Please look at instruction given in http://forums.ngine.de belows 
Disclaimer

This is a hobby project of mine. I will not assume ANY responsibility for the correctness of this guide, nor can I be made liable for any errors, hardware or software problems / loss that are caused by following this guide. Basically, if things screw up, its your own fault. Do not follow the guide if you fear data loss. 

Requirements

 • An existing Windows install for carrying out the steps in this tutorial
 • A USB2-compliant Hard disk drive (or a big USB2 stick, see remarks below)
 • An original Windows XP CD (tested only against SP1 so far, but reported to work on other versions)
 • A registered version of WinISO (or any other software that allows direct editing of ISO files)
 • The Microsoft CAB SDK
 • A CD-burning software that can handle ISO files. I like the free burnatonce

How To:
Summary: 
We will dump the contents of your original Windows XP CD , extract a few files from the Image using ISO modification software, edit the files, and put the modified versions back on the ISO. The resulting ISO image is burnt back onto a CD media, and can then directly be used to install Windows on your USB drive. 
I am also covering a few pitfalls that happened to me, in hope they will save you a bit of time.   
1) Does your computer support booting from USB? 

Usually, if its an option in your BIOS boot sequence menu, the answer to this is yes. If its not there, look for BIOS updates. If you are not sure, proceed and see what happens -) 

2) Sorting out the “Bootability” of your USB-Drive 

Connect your USB drive to your computer, directly, without a Hub. Then, shut down your computer, disconnect any other hard disk drives from it, and insert your original Windows XP CD into the drive. Start the installation, and proceed to the section where you are allowed to pick a hard drive. If it goes beyond the partition selection, your drive is already fine for booting Windows XP. If not (seems to be the cases with many of the Freecom USB HDDs for example), you will get an error like "Windows is unable to find your drive, partition, data etc bla". This is usually not a big problem. All you need to do is "properly" format the drive. Reboot into your normal Windows, and get this HP tool , and use it to format your HDD completely. I chose NTFS format, worked fine everytime i tried. After this, my drives are recognized as valid installation devices by the Windows XP installer.
(In fact, i did not manage to create a USB primary partition with FAT32 that was recognized as being installable) 

3) Dumping the original Windows CD into an ISO File   

Pretty easy one. Simply open WinISO, and select Actions -> Make ISO from CDROM, and save your CD image.   

4) Extracting the files we need to work on   

After the CD dump is done, close and reopen WinISO. Then, open the ISO file you just created using File -> Open.
Now, click the I386 folder, and select the following files (Ctrl key to multi-select) 

 • TXTSETUP.SIF
 • DOSNET.INF
 • USB.IN_
 • USBPORT.IN_
 • USBSTOR.IN_

Select Actions -> Extract and put the resulting files into some folder to work on them. 

5) Unpacking IN_ files    

Use the Cab SDK (from the command line) for extracting the contents of the .IN_ files. Each of them contains exactly one .inf file. If you are unsure how to use the Cab SDK, here is an example command line: "cabarc x USBSTOR.IN_" . You should end up with three new files in the folder, called: 

 • usb.inf
 • usbport.inf
 • usbstor.inf

You can now delete the .IN_ files. 

6) Editing the files 
 This is the main job. i ll also try to explain a bit whats happening. Use a simple Texteditor like Notepad.

6-A) TXTSETUP.SIF 

This file is loaded on the initial install step by the Windows XP CD installer. In this file, we will change the way Windows treats USB devices during system setup -- the default is to only treat them as input devices during installation -- we will change this to include mass storage driver support (which needs to be loaded into the installer much earlier in order to work).
 
First, move the following entries from [InputDevicesSupport.Load] to the [BootBusExtenders.Load] section , as shown here  

[BootBusExtenders.Load] pci = pci.sys
acpi = acpi.sys
isapnp = isapnp.sys
acpiec = acpiec.sys
ohci1394 = ohci1394.sys
usbehci = usbehci.sys
usbohci = usbohci.sys
usbuhci = usbuhci.sys
usbhub = usbhub.sys
usbstor = usbstor.sys 
  
[InputDevicesSupport.Load] usbehci = usbehci.sys
usbohci = usbohci.sys
usbuhci = usbuhci.sys
usbhub = usbhub.sys
usbccgp = usbccgp.sys
hidusb = hidusb.sys
serial = serial.sys
serenum = serenum.sys
usbstor = usbstor.sys    

... now the same for [BootBusExtenders] and [InputDevicesSupport]     

[BootBusExtenders] pci = "PCI-Bustreiber",files.pci,pci
acpi = "ACPI Plug & Play-Bustreiber",files.acpi,acpi
isapnp = "ISA Plug & Play-Bustreiber",files.isapnp,isapnp
acpiec = "Integrierter ACPI-Controllertreiber",files.none,acpiec
ohci1394 = "IEEE-1394-Bus-OHCI-konformer Anschlusstreiber",files.ohci1394,ohci1394
usbehci = "Erweiterter Hostcontroller",files.usbehci,usbehci
usbohci = "Open Hostcontroller",files.usbohci,usbohci
usbuhci = "Universeller Hostcontroller",files.usbuhci,usbuhci
usbhub = "Standard-USB-Hubtreiber",files.usbhub,usbhub
usbstor = "USB-Speicherklassentreiber",files.usbstor,usbstor 
  
[InputDevicesSupport] usbehci = "Erweiterter Hostcontroller",files.usbehci,usbehci
usbohci = "Open Hostcontroller",files.usbohci,usbohci
usbuhci = "Universeller Hostcontroller",files.usbuhci,usbuhci
usbhub = "Standard-USB-Hubtreiber",files.usbhub,usbhub
hidusb = "HID-Parser",files.hidusb,hidusb
serial = "Treiber f r seriellen Anschluss",files.none,serial
serenum = "Enumerator f r seriellen Anschluss",files.none,serenum
usbstor = "USB-Speicherklassentreiber",files.usbstor,usbstor
usbccgp = "USB Generic Parent Driver",files.usbccgp,usbccgp  

Next, we also have to write several keys into the registry. Convieniently, the txtsetup.sif allows you to specify files that are parsed and instered into the registry at install time. Insert the following in the [HiveInfs.Fresh] section: 

[HiveInfs.Fresh] AddReg = hivedef.inf,AddReg
AddReg = hivesys.inf,AddReg
AddReg = hivesft.inf,AddReg
AddReg = hivecls.inf,AddReg
AddReg = hiveusd.inf,AddReg
AddReg = dmreg.inf,DM.AddReg
AddReg = usbboot.inf,usbservices   

and also in [SourceDisksFiles] 

[SourceDisksFiles] usbboot.inf = 1,,,,,,_x,3,,3
bootvid.dll = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2
kdcom.dll = 1,,,,,,3_,2,0,0,,1,2 

Finally, save and close TXTSETUP.SIF. We are done with it.  

 6-B) DOSNET.INF Now, open DOSNET.INF , and change the second [Files] section to look like this: 
[Files] d1,usbboot.inf
d1,_default.pif
d1,12520437.cpx
d1,12520850.cpx 
.... 

6-C) usb.inf 

Change the bolded lines in the [StandardHub.AddService] and [CommonClassParent.AddService] sections: 
 
[StandardHub.AddService] DisplayName = %StandardHub.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbhub.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender
 
[CommonClassParent.AddService] DisplayName = %GenericParent.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbccgp.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender  

6-D) usbport.inf 

Change the bolded lines in the [EHCI.AddService], [OHCI.AddService] , [UHCI.AddService] and[ROOTHUB.AddService] sections: 
 
[EHCI.AddService] DisplayName = %EHCIMP.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbehci.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender 
 
[OHCI.AddService] DisplayName = %OHCIMP.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbohci.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender 
 
[UHCI.AddService] DisplayName = %UHCIMP.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbuhci.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender 
 
[ROOTHUB.AddService] DisplayName = %ROOTHUB.SvcDesc%
ServiceType = 1 ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 0 ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl = 1 ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\usbhub.sys
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender 

6-E) usbstor.inf 

Change / Add the bolded lines in the [USBSTOR.AddService] section 
[USBSTOR.AddService] DisplayName = %USBSTOR.SvcDesc%
ServiceType = 1
StartType = 0
Tag = 3
ErrorControl = 1
ServiceBinary = %12%\USBSTOR.SYS
LoadOrderGroup = Boot Bus Extender 

6-F) new file: USBBOOT.INF 

Create a new file called USBBOOT.INF in the same directory as your other changed files, and put the following content into it: 
 
[usbservices] HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","DisplayName",0x00000000,"USB Mass Storage Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR","Type",0x00010001,1 
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","DisplayName",0x00000000,"USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbehci.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbehci","Type",0x00010001,1 
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","DisplayName",0x00000000,"USB2 Enabled Hub"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbhub.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub","Type",0x00010001,1 
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","DisplayName",0x00000000,"Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbuhci.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbuhci","Type",0x00010001,1 
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","DisplayName",0x00000000,"Microsoft USB Open Host Controller Miniport Driver"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ErrorControl",0x00010001,1
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Group",0x00000000,"System Reserved"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","ImagePath",0x00020000,"system32\DRIVERS\usbohci.sys"
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Start",0x00010001,0
HKLM,"SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbohci","Type",0x00010001,1  


7) Repack the inf files into their original IN_ format 

If you have not already deleted your extracted .IN_ files, do so now. They need to be replaced. Open a DOS shell again, and navigate to the folder with your changed files. Then exceute the following commands: 
cabarc n USB.IN_ usb.inf
cabarc n USBPORT.IN_ usbport.inf
cabarc n USBSTOR.IN_ usbstor.inf 
The three IN_ files should now exist again.
 Congratulations. All out modifications are done.  

8 ) Inject the changed files into the ISO 

Open your Windows CD image again with WinISO. Navigate to the I386 folder, and delete the following files from the ISO, saving the changes to the ISO afterwards: 

 • DOSNET.INF
 • TXTSETUP.SIF
 • USB.IN_
 • USBPORT.IN_
 • USBSTOR.IN_

Just to be sure all is updated in the ISO, cloase and repoen the ISO in WinISO. Now, again go to the I386 folder and select "Add Files". Now add your changed files, in detail: 

 • USBBOOT.INF
 • DOSNET.INF
 • TXTSETUP.SIF
 • USB.IN_
 • USBPORT.IN_
 • USBSTOR.IN_

Save the ISO. You are done.
 

9) Burn the ISO back to CD 

Feel free to use any burning package you want. I used the free and simple Burnatonce 

10) Install Windows XP from the CD   

Shut down your computer. Disconnect ANY internal and external hard drives (so Windows cannot find them during installation and mess up their Master Boot Records hehe). Some computers will have trouble to boot without an internal HDD attached, check in your BIOS and, if possible, remove the HDD from the boot sequence and set the USB Harddisk as the first boot device, and the CDROM as second. 
Also, now connect your USB Harddrive directly to the computer, without any Hubs in between. 
Windows should install just fine, with the exceptions noted below. 


Issues you will encounter during installation: 

 • During driver installation, the USB drivers will prompt you, as they are "not certified" - This is normal. Our changes invalidated the checksum, and therefore the driver is no longer signed. Just press "yes" a couple of times.
 • Upon completion of the install, the system will complain once on the first bootup that the pagefile does not exist. You can ignore this for now, as Windows will work fine without it. People are looking at fixing this issue, but its not critical for now.

 

  Once everything is up and running , shut down and reconnect all your drives.  
http://www.ngine.de/index.jsp?pageid=4176