บันทึกการเดินทางจากสนามบินกรุงเทพฯ สู่ Hobart ทัสมาเนีย Oct 2009 เดินทางด้วยสายการบินไทย ออกเดินทางเที่ยงคืนสิบห้านาที ถึงเมลเบิร์นประมาณเที่ยงวัน (เดินทางประมาณแปดชั่วโมง) แล้วต่อด้วยสายการบิน Jet Star ซึ่งออกจากเมลเบิร์นประมาณสี่โมงเศษ และถึงสนามบินโฮบาร์ทเกือบหกโมงเย็น